Почетна


Свикана 48ма седница на Советот на Општина Ресен

» 23.06.2016

Претседателот на Советот на Општина Ресн ја свикува 48-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 27.06.2016 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


Теристичката дезинсекција

» 22.06.2016

Ве известуваме дека во деновите 22.06.2016 (среда) 23.06.2016 (четврток), екипи на Центарот за јавно здравје ќе ја спроведуваат ПРВАТА ФАЗА од теристичката (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарците. Повеќе »


Нацрт извештај на Стратегиска оцена на животна средина

» 13.06.2016

Општина Ресен го објавува нацрт извештајот на Стратегиска оцена на животна средина за ЛУПД за изградба на објекти од класа на намена Б5 – хотелски комплекси, на КП 194/4 и КП 194/8, КО Шурленци. Општина Ресен. Повеќе »


Одржа на редовна седница на Регионалниот штаб за управување со кризи на ПО РЦУК Ресен

» 12.06.2016

Седницата се одржа на10.06.2016 год.во 11,оо часот во просториите на ПОРЦУК Ресен и со неа раководеше раководителот на Регионалниотштаб за управување со кризи-Ресен Соња Клокановска. Присутните членови на седницата расправаа по однос на подготвеноса на субјектите на Системот за управување со кризи з апревенција и справување со пожари во претстојниот период. Повеќе »


Се одржа ликовната креативна работилница Сквер Арт во Ресен

» 11.06.2016

Денеска на Градскиот Плоштав "Цар Самоил " во Ресен во организација на Домот на Култура Драги Тозија од Ресен се одржа ликовна креативна работилница насловена како Сквер Арт. Повеќе »

Следна

Соопштенија