Почетна


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST


План за Животна средина и социјално управување (ESMP) Проект за одговор на итни случаи КОВИД-19 во Северна Македонија P173916 „Инсталирање на мобилна болница КОВИД 19 во рамките на болницата во градот Ресен
ESMP Checklist - KOVID-19 - Resen.pdf