Информации


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 22.09.2020

Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува Повеќе »


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 15.09.2020

Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува Повеќе »


INVITATION TO TENDER

» 11.09.2020

Preparation of technical documentation – Basic Design and Revision of the Basic Design for 20kw photovoltaic application and electric car charging station at Resen, Municipality of Resen, Republic of North Macedonia, CN1-SO2.1-SC039, Working Package 3, Budget Line 3.3.2 Повеќе »


Повик за поднесување понуди

» 09.09.2020

Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП 2 Повеќе »


Р Е Ш Е Н И Е За свикување на Свечена седница на Советот на Општина Ресен

» 07.09.2020

Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува Повеќе »

Следна