Информации


Invitation to tender for development of guide for organic waste management and composting work package 2, budget line 2.5.2

» 17.10.2019

We are pleased to inform that you are invited to take part in the single tender procedure for the above contract. The complete tender dossier is attached to this letter. It includes: Повеќе »


ИЗВЕСТУВАЊЕ

» 07.10.2019

На граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Ресен во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект) Повеќе »


Грантова шема на АБД – Отворен повик за предлози за планински туризам

» 05.09.2019

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа во партнерство со Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во Југоисточна Европа (СЕДРА)“ го отвора повикот за предлози во рамките на грант шемата АБД за прекуграничните региони: Преспа “,„ Шара “и„ Проклетие-Бјесткет и Немуна “. Повеќе »


Свикана Свечена седница на Советот на Општина Ресен

» 04.09.2019

Свикана Свечена седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2019 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »


ОТВОРЕНА ДОНАТОРСКА СМЕТКА ЗА ОШТЕТЕНИ ОД ПРИРОДНАТА НЕПОГОДА ВО ДОЛНА ПРЕСПА

» 20.08.2019

Врз основа на Заклучокот донесен од Советот на Општина Ресен на 33 -та вонредна седница одржана на 11.07.2019 година Повеќе »

Следна