Буџет


Завршна сметка на буџетот на Општина Ресен за 2009 година

Буџет на Општина Ресен за 2010 година


Завршна сметка на буџетот на Општина Ресен за 2010 година

Буџет на Општина Ресен за 2011 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ресен за 2011 година

Буџет на Општина Ресен за 2012 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ресен за 2012 година

Буџет на Општина Ресен за 2013 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Ресен за 2013 година

Буџет на Општина Ресен за 2014 година

Завршна сметка на Буџет  на Општина Ресен за 2014 година

Буџет на Општина Ресен за 2015 година

Завршна сметка на Буџет  на Општина Ресен за 2015 година

Буџет на Општина Ресен за 2016 година


Завршна сметка на Буџет на Општина Ресен за 2016 година

Буџет завршна 2016

Завршна Орган 2016


Буџет на Општина Ресен 2017

Завршна орган билансна состојба 2017

Завршна орган биланс на приходи и расходи 2017

Завршна буџет билансна состојба 2017

Завршна буџет биланс на приходи и расходи 2017

Завршна сметка на Буџет на Општина Ресен за 2017 година

Нацрт Буџет 2018

Буџет на Општина Ресен 2019


Проекции на Буџет на Општина Ресен за 2015-2016


Завршна - СОУ Цар Самоил 2017

Завршна Цар Самоил 2018

Завршна сметка на Општина Ресен за 2018.pdf*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)