Почетна


ReLoAd инфо ден и обуки

» 19.03.2018

Во текот на измината недела, на 14.03.2018 година беше одржан инфо денот по проектот ReLoAd , а на 15 и 16.03.2018 година беа одржани обуките за граѓанските организации по истиот проект. Повеќе »


Соопштение

» 15.03.2018

Се известуваат граѓаните на Општина Ресен дека во просториите на Oпштината ќе присуствуваат извршители кои се именувани за овој регион, кои ќе им излезат во пресрет на граѓаните се со цел решавање на нивните проблеми. Повеќе »


Известување за склучен договор

» 13.03.2018

Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка , за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро Повеќе »


18-ти состанок на групата на засегнати страни на прекуграничниот регион Преспа

» 09.03.2018

Поздравен говор на Градоначалникот на Општина Ресен на 18-тиот состанок на групата на засегнати страни на прекуграничниот регион Преспа Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК

» 09.03.2018

ОПШТИНА РЕСЕН ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD) Повеќе »

Следна